Is het internet een goede toevoeging aan onze samenleving?

De vraag is lastig. Het is bijna alsof je je afvraagt of het eten van een ijsje goed of slecht is? Het hangt er allemaal van af in welk stadium van de gezondheid men het probeert te eten. Als je met de griep zit, zal het ijs natuurlijk een rampzalige uitspraak zijn. Echter, in de zomer kan het bijdragen aan de leukheid. In het algemeen betekent ijs plezier, en we moeten ons houden aan de wet van de gemiddelden.

De vraag of het internet een zegen of een domper is, moet ook door de wet van de gemiddelden worden beslist. De uitvinding van het internet heeft de mensheid in veel opzichten ten goede gekomen. Het percentage dat de mensheid schade heeft berokkend gaat meer over de kwade kant van de menselijke geest. Het internet is dan ook een zegen. Inderdaad.

Wat heeft internet allemaal voor ons mensen betekent?

Stel je de hoeveelheid dingen voor die het internet heeft gedaan. Ten eerste heeft het de grenzen van de wereld afgebroken. Het heeft het één speelveld gemaakt. Of het nu gaat om zaken, relaties of toerisme, het heeft allemaal exponentieel geprofiteerd.

Het internet heeft de gebroken draden van menselijke relaties weer met elkaar verbonden. Voorbij zijn de dagen dat ouders wachtten op dat ene telefoontje van hun zoon overzee. Een gezicht dat na vijf jaar weer thuiskwam, werd allemaal emotioneel en materieel losgekoppeld. Vandaag de dag is de verbinding weer terug. Dankzij het internet. Ouders en kinderen kunnen lachen, momenten, geld en foto’s delen op hetzelfde moment, elke keer weer. Het internet heeft de tevredenheid van de meeste ouders teruggegeven.

Zakenwereld is erg vooruitgegaan door het internet

De komst van het internet heeft zelfs de zakenwereld veranderd. De kennis die meestal werd opgesloten in mysterieuze gangen van elitescholen voor een hoog prijskaartje is beschikbaar voor iedereen die het in zich heeft. India is het perfecte voorbeeld van hoe mooi het land het internet heeft gebruikt om de wereldorde vooruit te helpen.

Het internet heeft het voor iedereen mogelijk gemaakt om te begrijpen dat er meer in het leven is dan alleen de noodzaak om te racen op een geldtraject. Dat het leven voorbij de normale mamma- en poproutine is. Dat je alles kunt zijn wat je wilt. Voor een geest met miljoenen dromen heeft het internet oneindig veel mogelijkheden geopend. Het moment van zelfvervulling in de wet van de hiërarchie is aangebroken, dankzij het internet.

Waarom kan internet dan een domper zijn voor de samenleving?

Het argument dat het internet een domper is, hangt af van hoe klaar de maatschappij is om het instrument voor de juiste dingen te gebruiken. Nogmaals, als men terugkomt op het Indiase voorbeeld, het land met de enorme jonge bevolking brouwde met ideeën, verbeelding en het internet verbond gewoon al die stippen. Ze gingen achter de gelegenheid aan om op een prachtige manier de perceptie van de indianen in de wereld te veranderen. De “Start-Up” hoofdstad van de wereld, Indianen & Internet zijn soulvolle metgezellen.

Het is waar dat het internet ook voor veel krankzinnige dingen gebruikt wordt. Regelmatig hoort men over de hele wereld afschuwelijke misdaden. Het internet wordt gebruikt om die gruwelijke daden te propageren. Er is nog een ander fenomeen. De Aziatische landen met verschillende sociale normen hebben een culturele schok gekregen met grenzeloos internet. Veel jongvolwassenen zijn blootgesteld aan dingen die ouders graag voor een later tijdstip hadden willen bewaren. De cultuur die door het internet kolkt, geeft bijna het gevoel dat er aan dit oneindige fenomeen geen einde komt en het is onze privé-wereld binnengedrongen.

Scroll to top