Duurzame energie opwekken met windmolens in Amerika

Nu de Amerikaanse economie vandaag de dag voor zware uitdagingen staat, worden de mogelijkheden van alternatieve energie snel onderwerp van gesprek binnen de media. Hoewel het idee van het gebruik van alternatieve energie niet nieuw is, lijken de Amerikaanse burgers hun ogen en oren te openen voor deze ideeën. Hoewel er verschillende voordelen zijn om te overwegen bij het kiezen van alternatieve energie, zijn er heel veel mensen die de blijvende voordelen van hernieuwbare energie voor het milieu in de komende jaren niet erkennen.

Niet-hernieuwbare energiebronnen, waaronder fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas, leveren ongeveer 83% van alle energie die binnen de Verenigde Staten wordt verbruikt. Gezien de beperkte aard van niet-hernieuwbare hulpbronnen moet alternatieve, hernieuwbare energie worden gebruikt om het energietekort op te vullen dat ontstaat wanneer deze niet-hernieuwbare hulpbronnen uitgeput raken.

Wat zijn duurzame energiebronnen?

Hernieuwbare energiebronnen zijn onder meer geothermische, biobrandstof, windenergie, waterkracht, hout, zonne-energie, thermische en fotovoltaïsche energie en biomassa. De productie van hernieuwbare energie in Amerika varieert van staat tot staat.

Het doel van dit proefschrift is om te laten zien waarom hernieuwbare windenergie veiliger, goedkoper en schoner is dan fossiele brandstoffen. Bovendien kan de productie van hernieuwbare energie ter vervanging van uitputtende niet-hernieuwbare hulpbronnen de energieonafhankelijkheid vergroten (zowel op staatsniveau als op nationaal niveau) en de risico’s van klimaatverandering in verband met de energievervuiling van fossiele brandstoffen verminderen.

Hoe werken windturbines voortaan?

Moderne windturbines hebben over het algemeen een rotor met drie wieken; een gondel, die in principe een tandwielkast, rem, generator, giermotor en een anemometer heeft; en een anemometer. Terwijl de wind de wieken duwt, wordt het vermogen van de rotor naar de tandwielkast en de generator overgebracht en vervolgens in het elektriciteitsnet gestort, dat op zijn beurt het vermogen naar de verbruikers verdeelt.

Dankzij de technologische vooruitgang wordt wind de snelst groeiende energiebron ter wereld. Windenergie is veilig voor het milieu en produceert geen atmosferische emissies of broeikasgassen.

Voordelen van windmolens

Milieuvoordelen: deze energietechnologie is een schone energiebron die een veel geringere impact heeft op het milieu dan conventionele technologie-energieën.

Toekomstige voordelen: terwijl andere vormen van energie eindig zijn en in de toekomst zeker uitgeput zullen raken, zal deze vorm van energie nooit opraken.

De economie en de werkgelegenheid: veel van de investeringen in energie worden besteed aan materialen en vakmanschap in de bouw en het onderhoud van installaties, in plaats van aan de invoer van dure energie. Investeringen in hernieuwbare energie worden vaak besteed in de VS, vaak binnen dezelfde staat en stad. Dit betekent simpelweg dat de energiedollars binnen de staat of de stad blijven, wat op zijn beurt weer banen creëert en de lokale economieën voedt, in plaats van overzee te gaan. Terwijl hernieuwbare energietechnologieën die zowel ontwikkeld als gebouwd worden binnen de VS, in het buitenland worden verkocht, geeft dit een impuls aan het Amerikaanse handelstekort.

Scroll to top